Vrijdag 26 apil 2019 is oud-lid van onze vereniging, Irma Onland, geridderd door burgemeester Cia Kroon van de gemeente Losser. Irma is door Zijne Majesteit Koning Willem Alexander benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij ontving deze onderscheiding voor haar vele vrijwilligersactiviteiten voor de Lutter gemeenschap.

Irma was onder andere jarenlang actief lid van De Tuffelkeerlkes en heeft zich in meerdere commissies ingezet voor onze vereniging. Zo nam zij het initiatief om een allereerste carnavalsviering in de kerk in De Lutte te organiseren met medewerking van de pastoor en carnavalsverenigingen De Bosdûvelkes en De Tuffelkeerlkes. Dit bleek uniek in de regio. Deze carnavalsviering in de kerk vindt nog ieder jaar plaats. Verder maakte Irma jaren deel uit van onze redactie die verantwoordelijk is voor het carnavalsmagazine en het Tuffelstekcomité, waar zij een van de organisatoren van het kinderprogramma was.

Irma kreeg haar lintje opgespeld in het bijzijn van haar man Leo, goede vrienden en enkele oud-redactieleden. Wij feliciteren Irma met deze prachtige en welverdiende onderscheiding!

190426 Irma Onland geridderd Irfan500pix

Submit to FacebookSubmit to Twitter