201010 Foto bij artikel Bertus Telgenkamp 500pix

Na 9 jaar aan het roer te hebben gestaan bij onze zuster-/buurvereniging de Bosdûvelkes heeft Mike Oude Hampsink zijn voorzittershamer overgedragen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering die onlangs plaatsvond werd de nieuwe voorzitter gekozen. De voorzittershamer is overgenomen door Bertus Telgenkamp (34). Ook werd er een nieuwe penningmeester gekozen, Bob Tijhuis en trad Gerben de Cocq van Delwijnen toe in het bestuur. En afscheid werd er genomen van bestuursleden Huub Grote Beverborg, Norbert Vrijkorte en Raimond Oude Egbrink. Wij bedanken Mike en zijn collega-bestuursleden voor de samenwerking de afgelopen jaren en wensen Bertus succes in zijn nieuwe rol als voorzitter!

Submit to FacebookSubmit to Twitter