201105 Subsidie Dorpslab De Lutte Irfanview500pixGoed nieuws, de Stichting Beheer Carnavalsloods De Lutte heeft een subsidie toegekend gekregen! Het is de bedoeling om de carnavalsloodsen om te vormen tot een creatieve broedplaats waar kunst, cultuur en techniek samenkomen om creatieve en technische talenten naar de regio Twente te trekken om zich hier thuis te voelen, te ontwikkelen en zich te vestigen. De activiteiten vinden voornamelijk plaats in De Lutte maar hebben ook een sterk uitstralende werking naar andere plaatsen in de omgeving.

Er wordt een programma ontwikkeld om kennisdeling en creatieve kruisbestuivingen tussen de carnavalsverenigingen in Noord Oost Twente te bevorderen. Bij succes is dit plan makkelijk kopieer- en schaalbaar naar andere dorpen. Bestuur, wagenbouwers en leden van De Tuffelkeerlkes en de Bosdûvelkes zijn super blij met de toekenning van deze subsidie voor een heus "dorpslab". Beide verenigingen en ons dorp De Lutte worden hiermee het middelpunt van hopelijk vele mooie Twentse broedsels.

Submit to FacebookSubmit to Twitter