Redactie

 

redactie 475De jaarlijkse inspiratiedag is voor de redactie de aftrap voor het nieuwe seizoen en dus voor een nieuw carnavalsmagazine. Er wordt gebrainstormd over de invulling van het nieuwe magazine en de eerste wist-u-datjes komen dan vaak al op papier.

Vanaf begin september, wanneer ook het nieuwe carnavalsthema bekend is, wordt er verder aan de inhoud gewerkt. Interviews, moppen, puzzel, kiddz-pagina, alles wordt zoveel mogelijk afgestemd op het thema van het seizoen. Naast de redactionele inhoud is het natuurlijk ook belangrijk dat alle advertenties worden binnengehaald. Patrick Reimer is binnen de redactie de coördinator voor advertenties. Samen met zijn advertentieteam zorgt hij dat alle adverteerders bezocht worden. Met onze huisdrukker worden afspraken gemaakt over het aanleveren, de deadline en de drukproeven zodat het magazine gedistribueerd kan worden tijdens de jaarlijkse kerstloterij. Belangrijk in deze planning is ook de afstemming met andere commissies zoals de aanzoekcommissies. Zij zorgen er ieder jaar voor dat de foto's van Baron, Miss en Adjudant tijdig beschikbaar zijn. 

De redactie bestaat uit de volgende personen (van links naar rechts): Patrick Reimer, Carlo van Langen, Irma Onland, Anita Grunder, Benny Punt, Sandra Severt.

 

 

Magazine

 

Het meest recente exemplaar van ons carnavalsmagazine is hieronder in te zien door te klikken op de afbeelding. 

 

voorkant2017