Al meer dan 44 jaar een bloeiende carnavalsvereniging

In 1972 is carnavalsverenging "De Tuffelkeerlkes" geboren. In het voorafgaande jaar vond er een carnavaleske ontvoering plaats van Prins Ludgerus (Segerink), een Luttenaar die dat jaar prins van Losser was. Ondanks dat het plan goed was voorbereid, waren de ontvoerders snel bekend. Het waren, Jan uit het Broek, Bennie Schasfoort, Jan Greftenhuis en Herman Morsink jr. Deze spectaculaire en veel besproken stunt schreeuwde om een vervolg.

En zo vond een jaar later de officiële oprichting van C.V. De Tuffelkeerlkes plaats. De naam Tuffelkeerlkes komt van het gezegde: "In de Lutt et ze tuffel met but". (met ‘n betke sloat, dan goat ze nog lang nig doad!). In de oprichtingstatuten van november 1972, opgemaakt bij notariskantoor Hazendonk, staat als doel van de vereniging: "het zorgdragen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding en een aangename recreatie door en voor haar leden, door het organiseren van en deelnemen aan carnavalsmanifestaties en eventuele andere manifestaties buiten carnavalstijd". Dit doel proberen we al bijna 44 jaar na te streven en volgens ons lukt dat aardig.

bestuur en rv11 1973

De mannen van het eerste uur, die het bestuur vormden, waren; wijlen Gerard Schasfoort (voorzitter), Jan uit het Broek (secretaris) en wijlen Herman Morsink sr. (penningmeester).

Een residentie was snel gevonden bij stamcafé Patat'n Hennie, Hennie Nijhuis, café-restauranthouder in De Lutte.res_opening_1973

Menigeen heeft zich in de beginperiode afgevraagd of een tweede carnavalsvereniging in De Lutte wel bestaansrecht zou hebben, maar dit 33 jarig jubileum bewijst wel dat het mogelijk is. Vele activiteiten zijn ondertussen al samen gehouden met buurvereniging "De Bosdûvelkes". Zo werd er in de jaren 70 gekostumeerd gevoetbald tegen de Bosdûvelkes. Zij wonnen altijd op het veld, maar de Tuffelkeerlkes wonnen altijd de derde helft. Later werd het klootschieten de sportieve activiteit van de beide verenigingen. Dít in het Beuninger Achterveld. Ook nu, vele jaren later, is er een goede samenwerking. Een carnavalsloods is er met gezamenlijke inbreng neergezet. En in het carnavalsweekend is er een gezamenlijke Eucharistieviering in onze kerk met als thema carnaval.
1976a

Een bijzonderheid bij de Tuffelkeerlkes is dat ze ieder jaar naast een baron en adjudant een Miss Carnaval hebben. Omdat de Losserse carnavalswereld tot 1971 een wereld van alleen mannen was, vonden De Tuffelkeerlkes dat er iets nieuws moest komen en bedachten zij dat een miss een toegevoegde waarde zou hebben. Vanaf 1972 maakt ‘onze' miss het carnaval in de gemeente Losser compleet. In de beginjaren werd deze dame middels een heuse miss-verkiezing gekozen tot hoogheid. Vele dames schreven zich in met de stille hoop Miss Carnaval te worden. Gerrie Schasfoort was de eerste miss. Zij vormde samen met Baron Tonny Greftenhuis en Adjudant Frans Vreeswijk het eerste hooghedentrio.
1976d

Door de jaren heen is de vereniging uitgegroeid tot iets waar men in De Lutte niet meer omheen kan. Vele activiteiten zijn er ontplooid. Zo is er carnaval voor de ouderen. Aan de ‘oudere jongere' van De Lutte en Beuningen wordt gratis een carnavalsmiddag aangeboden met een afwisselend programma van parodie, zang, dans en buutreedners. Elk jaar opnieuw is dit een zeer geslaagd gebeuren.

Ook in de zomermaanden zijn de Tuffelkeerlkes actief. Aan de Hellehondsdagen is vele malen medewerking verleend. De zeskamp was een favoriet onderdeel voor de vereniging. Als joker werd dan een tuffel ingezet maar de organisatie moest bij elk onderdeel de Tuffelkeerlkes weer apart uitnodigen voor de deelname omdat ze met van alles en nog wat bezig waren behalve met de zeskamp. Ook hebben de Tuffelkeerlkes al eens een Indianenkamp gemaakt in de Dorpstraat. Alles was netjes, veilig en degelijk opgebouwd. De Tuffelkeerlkes hadden hierin dan ook heel wat geïnvesteerd. Niet alleen qua mankracht maar ook financieel. Om de kosten te drukken had men voor het jaar erop een ludieke loterij georganiseerd maar dit werd niet in dank afgenomen omdat deze illegaal was. Ook met schminken, het springkussen en met andere activiteiten waren ze vaak present tijdens de Hellehondsdagen.

In de zomer, om precies te zijn op de derde zondag van de bouwvakvakantie vindt de Familiefietstocht plaats. Al meer dan 30 jaar worden deze fietstochten uitgezet door Hennie Reimer in samenwerking met de VVV. De tochten door ons mooie Twenteland zijn erg afwisselend. De start is altijd bij onze residentie. Onderweg wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om iets te eten of te drinken. Leden van onze vereniging bemensen de pauzeplaats. Ooit heeft Gerard Nijhuis het idee geopperd om een frituurkar aan te schaffen en zo geschiedde. Vanaf dat moment kon er op de pauzeplaats gefrituurd worden.

Aan het stratenvoetbaltoernooi in De Lutte werd in 2005 voor de 25ste keer deelgenomen. De Tuffelkeerlkes hebben hiervoor een wisselbokaal ter beschikking gesteld die elk jaar weer wordt uitgereikt.

Zo zie je maar, De Tuffelkeerlkes zijn al meer dan 44 jaar van alle markten thuis. Maar met name carnaval, dáár zijn de Tuffelkeerlkes goed in!