Al meer dan 44 jaar een bloeiende carnavalsvereniging

In 1972 is carnavalsverenging “De Tuffelkeerlkes” geboren. In het voorafgaande jaar vond er een carnavaleske ontvoering plaats van Prins Ludgerus (Segerink), een Luttenaar die dat jaar prins van Losser was. Ondanks dat het plan goed was voorbereid, waren de ontvoerders snel bekend. Het waren, Jan uit het Broek, Bennie Schasfoort, Jan Greftenhuis en Herman Morsink jr. Deze spectaculaire en veel besproken stunt schreeuwde om een vervolg.

En zo vond een jaar later de officiële oprichting van C.V. De Tuffelkeerlkes plaats. De naam Tuffelkeerlkes komt van het gezegde: “In de Lutt et ze tuffel met but”. (met ‘n betke sloat, dan goat ze nog lang nig doad!). In de oprichtingstatuten van november 1972, opgemaakt bij notariskantoor Hazendonk, staat als doel van de vereniging: “het zorgdragen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding en een aangename recreatie door en voor haar leden, door het organiseren van en deelnemen aan carnavalsmanifestaties en eventuele andere manifestaties buiten carnavalstijd”. Dit doel proberen we al bijna 44 jaar na te streven en volgens ons lukt dat aardig.

 

 

De mannen van het eerste uur, die het bestuur vormden, waren; wijlen Gerard Schasfoort (voorzitter), Jan uit het Broek (secretaris) en wijlen Herman Morsink sr. (penningmeester).

Een residentie was snel gevonden bij stamcafé Patat’n Hennie, Hennie Nijhuis, café-restauranthouder in De Lutte.

Menigeen heeft zich in de beginperiode afgevraagd of een tweede carnavalsvereniging in De Lutte wel bestaansrecht zou hebben, maar dit 33 jarig jubileum bewijst wel dat het mogelijk is. Vele activiteiten zijn ondertussen al samen gehouden met buurvereniging “De Bosdûvelkes”. Zo werd er in de jaren 70 gekostumeerd gevoetbald tegen de Bosdûvelkes. Zij wonnen altijd op het veld, maar de Tuffelkeerlkes wonnen altijd de derde helft. Later werd het klootschieten de sportieve activiteit van de beide verenigingen. Dít in het Beuninger Achterveld. Ook nu, vele jaren later, is er een goede samenwerking. Een carnavalsloods is er met gezamenlijke inbreng neergezet. En in het carnavalsweekend is er een gezamenlijke Eucharistieviering in onze kerk met als thema carnaval.

Een bijzonderheid bij de Tuffelkeerlkes is dat ze ieder jaar naast een baron en adjudant een Miss Carnaval hebben. Omdat de Losserse carnavalswereld tot 1971 een wereld van alleen mannen was, vonden De Tuffelkeerlkes dat er iets nieuws moest komen en bedachten zij dat een miss een toegevoegde waarde zou hebben. Vanaf 1972 maakt ‘onze’ miss het carnaval in de gemeente Losser compleet. In de beginjaren werd deze dame middels een heuse miss-verkiezing gekozen tot hoogheid. Vele dames schreven zich in met de stille hoop Miss Carnaval te worden. Gerrie Schasfoort was de eerste miss. Zij vormde samen met Baron Tonny Greftenhuis en Adjudant Frans Vreeswijk het eerste hooghedentrio.

Door de jaren heen is de vereniging uitgegroeid tot iets waar men in De Lutte niet meer omheen kan. Vele activiteiten zijn er ontplooid. Zo is er carnaval voor de ouderen. Aan de ‘oudere jongere’ van De Lutte en Beuningen wordt gratis een carnavalsmiddag aangeboden met een afwisselend programma van parodie, zang, dans en buutreedners. Elk jaar opnieuw is dit een zeer geslaagd gebeuren.

Ook in de zomermaanden zijn de Tuffelkeerlkes actief. Aan de Hellehondsdagen is vele malen medewerking verleend. De zeskamp was een favoriet onderdeel voor de vereniging. Als joker werd dan een tuffel ingezet maar de organisatie moest bij elk onderdeel de Tuffelkeerlkes weer apart uitnodigen voor de deelname omdat ze met van alles en nog wat bezig waren behalve met de zeskamp. Ook hebben de Tuffelkeerlkes al eens een Indianenkamp gemaakt in de Dorpstraat. Alles was netjes, veilig en degelijk opgebouwd. De Tuffelkeerlkes hadden hierin dan ook heel wat geïnvesteerd. Niet alleen qua mankracht maar ook financieel. Om de kosten te drukken had men voor het jaar erop een ludieke loterij georganiseerd maar dit werd niet in dank afgenomen omdat deze illegaal was. Ook met schminken, het springkussen en met andere activiteiten waren ze vaak present tijdens de Hellehondsdagen.

In de zomer, om precies te zijn op de derde zondag van de bouwvakvakantie vindt de Familiefietstocht plaats. Al meer dan 30 jaar worden deze fietstochten uitgezet door Hennie Reimer in samenwerking met de VVV. De tochten door ons mooie Twenteland zijn erg afwisselend. De start is altijd bij onze residentie. Onderweg wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om iets te eten of te drinken. Leden van onze vereniging bemensen de pauzeplaats. Ooit heeft Gerard Nijhuis het idee geopperd om een frituurkar aan te schaffen en zo geschiedde. Vanaf dat moment kon er op de pauzeplaats gefrituurd worden.

Aan het stratenvoetbaltoernooi in De Lutte werd in 2005 voor de 25ste keer deelgenomen. De Tuffelkeerlkes hebben hiervoor een wisselbokaal ter beschikking gesteld die elk jaar weer wordt uitgereikt.

Zo zie je maar, De Tuffelkeerlkes zijn al meer dan 44 jaar van alle markten thuis. Maar met name carnaval, dáár zijn de Tuffelkeerlkes goed in!

Overzicht Hoogheden

              Baron               Adjudant               Miss          

1973 – Tonnie Greftenhuis † – Frans Vreeswijk – Gerrie Schasfoort
1974 – Harrie Schasfoort – Jan uit het Broek – Marja uit het Broek 
1975 – Tonnie Tijhuis † – Herman Morsink †
1976 – Jos Beernink – Herman Wessel – Pauline Grunder
1977 – Frans Nijhuis – Henk olde Hendrikman – Germa ter Grote
1978 – Bennie Schasfoort – Jan uit het Broek – Gonda Westerik
1979 – Alwie Grunder † – Henk Berendsen – Germa Benneker
1980 – Frans Duivelshof – Theo olde Hendrikman – Yvonne Tijhuis
1981 – Jan Grunder – Martin Nijhuis – Mariette Lentfert
1982 – Paul Groener – Herman Morsink – Agnes Notkamp
1983 – Robert Morsink – Paul Goorhuis – Ingrid Zents
1984 – Martin Nijhuis – Henk Bulthuis – Ria Benneker
1985 – Leo Bentert – Marcel Koop – Ingrid Notkamp
1986 – Tonnie Koop † – Tonnie Heebing – Jolanda Elfrink
1987 – Jos oude Elferink – Hans Vaneker – Marjon Lentfert
1988 – Peter Weustof – René Bentert † – Elise Vrijkotte / Birgit Berning
1989 – August Reimer – Robert Tijhuis † – Marion Braam
1990 – Marcel Kamphuis – René Bentert † – Yvonne Brilhuis
1991 – Jos Rolink – Gerard Heebing – Manuela Loff
1992 – Maik Nijhuis – Gerald Tijhuis – Nicole Nordkamp
1993 – Patrick Reimer – Nico Hampsink – Sandra Kamphuis
1994 – Henk Nijhuis † – Leo Onland – Renate olde Heuvel / Marion Braam
1995 – Johnny Beernink – Willy Heydens – Anne Haarman
1996 – Bennie Hunder – Edwin Lentfert – Cindy Oude Roelink
1997 – Gerard Nijhuis – Gerard Heebing – Daniëlle Vaneker
1998 – Gerrit Koertshuis – Benny Punt – Anita Benneker
1999 – Stephan van Dalen – Olaf Zwijnenberg – Andrea Rippert
2000 – Berné Zwijnenberg – Frank Egberink – Marloes Wolbert
2001 – Marcel Westerik – Patrick Reimer – Monique Nijhuis
2002 – Martin uit het Broek – Gerald Riesewijk – Monique olde Heuvel
2003 – Peter Swennenhuis – Carlo van Langen – Henrieke Sanderink
2004 – Alfons uit het Broek – Hans Reinink – Ranu Veldscholte
2005 – Rick Nijhuis – Reinier Maseland – Wendy Groener
2006 – Marco Benneker – Vincent Luttikhuis – Linda Meijer
2007 – Roel Welhuis – Roel Senger – Anke Nijhuis
2008 – Paul Peters – Dennis Kristen – Ilse Kristen
2009 – Marc Hegeman – Jeroen Koop – Nardie Weusthof
2010 – Herman Kosters – Arjan Nijmeijer – Moniek Bulter
2011 – Gerben Kristen – Rogier Veldscholte – Susan Wolbert
2012 – Frank Schasfoort – Tim Sleiderink – Maureen Morsink
2013 – Gerben Luijerink – Stefan Westerik – Maudy Blockhuis
2014 – Tim Nijhuis – Maurits Westerik – Daniek Reimer
2015 – Melvin Bentert – Rick Horsthuis – Daphne Haarman
2016 – Jeroen Koop – Thijmen oude Maatman – Linda Tijans
2017 – Remco Peters – Martin uit het Broek – Susan Volker
2018 – Dick Wessel – Jeroen Nijhuis – Lotte ter Horst
2019 – Niek Tellman – Bonno Tellman – Ilse uit het Broek
2020 – Kevin Hunder – Jelle Alberink – Kim Zents
2021-2022 Geen nieuwe hoogheden
2023 – Jeroen Tijhuis – Stephan Kristen – Lieke Haarman
2024 – Fabian Gielians – Jochem Bentert – Marre Alberink

 

 

Orde van Verdienste

1989 – Paul Groener
1990 – Johnny Beernink
1991 – Patrick Reimer
1992 – Marcel Kamphuis
1993 – Tonnie Heebing
1994 – Gerard Heebing
1995 – Jossie
1996 – Sandra Kamphuis
1997 – Henk  en Ine  Nijhuis
1998 – Marcel Koop
1999 – Willy olde Hendrikman
2000 – Willy Heijdens
2001 – Irma Onland
2002 – Rogier Veldscholte
2003 – Edwin Lentfert
2004 – Irma Withag
2005 – Miriam Hunder
2006 – Benny Punt
2007 – Gerald Riesewijk
2008 – Marcel Westerik
2009 – Linda Nijhuis
2010 – Ronnie Veldhuis
2011 – Bennie Hunder
2012 – Bertus Heebing
2013 – Daniëlle Vaneker
2014 – Truus Schasfoort
2015 – Dennis Kristen
2016 – Ranu Veldscholte
2017 – Roel Welhuis
2018 – Herman Kosters & Annie Grundel
2019 – Martin uit het Broek
2020 – Petra van Loenen
2023 – Frank Egberink
2024 – Anja en August Reimer