Wat houdt een lidmaatschap bij De Tuffelkeerlkes precies in?

Als lid van een vereniging heb jij een stem. Dat wil zeggen dat jij als lid mag meepraten over de richting die de vereniging opgaat en de toekomst van de club. Je wordt uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (april) en de Jaarvergadering (oktober) van De Tuffelkeerlkes. Deze vergaderingen vinden één keer per jaar plaats en bieden je de mogelijkheid zaken aan te kaarten en te reageren op voorstellen van het bestuur.

Daarnaast wordt je als lid op de hoogte gehouden van allerlei carnavalsfestiviteiten, nieuwtjes en ontwikkelingen binnen en van de vereniging. Ieder lid ontvangt jaarlijks een compleet overzicht met alle carnavalsfestiviteiten die in een seizoen plaatsvinden en belangrijk zijn voor de vereniging. Leden mogen mee naar alle feesten die de vereniging bezoekt. Als vereniging vertrekken we altijd gezamenlijk met een bus vanaf onze residentie Jossie. Leden kunnen zich aanmelden voor deze feesten en zo een plaatsje in de bus reserveren.

Verder wordt ieder carnavalsseizoen afgesloten met een kroegentocht op de dinsdag na het carnavalsweekend. Deze kroegentocht is alleen bestemd voor leden. Zij mogen jaarlijks in de bus mee naar diverse horecagelegenheden voor een gezamenlijke afsluiting van het seizoen. De kroegentocht wordt altijd druk bezocht.

De Tuffelkeerlkes heeft een aantal actieve en een aantal steunende leden. Leden zijn van harte welkom plaats te nemen in een commissie als daar gelegenheid en ruimte voor is, kunnen actief meehelpen met de wagenbouw in loods “De Boawelhook” aan het Pastoor Rudingpad in De Lutte of bijvoorbeeld helpen bij het organiseren van eigen feesten en activiteiten en/of de verspreiding van uitnodigingen en het carnavalsmagazine. De Tuffelkeerlkes legt haar leden echter geen verplichtingen op. Zo heeft de vereniging ook een aantal leden die niet actief betrokken zijn, maar de club wel steunen.

Wat kost een lidmaatschap bij De Tuffelkeerlkes?

Onze vereniging vraagt jaarlijks een klein bedrag aan contributie van haar leden. Je hebt de mogelijkheid om je als enkel lid of als stel/echtpaar in te schrijven.

Onze contributiebedragen zijn als volgt:

  • Enkel lid: € 25,00 per jaar (bedrag bij automatisch incasso)
  • Lid als stel/echtpaar: € 40,00 per jaar (bedrag bij automatisch incasso)
  • Kind van 12 tot 18 jaar: € 10,00 per jaar (bedrag bij automatisch incasso)
  • Kind van 0 tot 12 jaar: € 0,00 per jaar (GRATIS)

Onze voorkeur gaat uit naar betaling van de contributie via een automatisch incasso. Bij het handmatig overschrijven van de contributie naar onze rekening, zijn wij verplicht om € 2,50 extra in rekening te brengen voor administratiekosten.

Hoe word ik lid?

Wil jij lid worden van Carnavalsvereniging De Tuffelkeerlkes? Dat kan hier! Download dan het inschrijfformulier en schrijf je in.
We verzoeken je het formulier volledig in te vullen en voorzien van een handtekening aan ons te retourneren. Dit kan per e-mail door het formulier thuis in te scannen en te mailen naar onze penningmeester, Rob Olde Hendrikman of het secretariaat. Tevens kun je het formulier per post terug sturen of persoonlijk inleveren bij één van de bestuursleden.

Welkom bij De Tuffelkeerlkes!


Lidmaatschap opzeggen/wijzigen?

Ben je lid van carnavalsvereniging De Tuffelkeerlkes, maar wil je dit lidmaatschap beëindigen of wijzigen? Dat kan uiteraard. Hieronder lichten we toe hoe je dit moet aanpakken.

Beëindigen lidmaatschap
Wil je definitief geen deel meer uitmaken van carnavalsvereniging De Tuffelkeerlkes? Dan dien je jouw lidmaatschap met inachtneming van één maand opzegtermijn voor het einde van het verenigingsjaar (vóór 31 december) schriftelijk bij ons op te zeggen. Een opzegging dient in ieder geval voorzien te zijn van je voor- en achternaam, adresgegevens, je geboortedatum en de reden van opzegging. Vervolgens verzoeken we je om deze opzegging te mailen naar het bestuurssecretariaat of per post te sturen naar onze penningmeester (Beatrixstraat 90, 7587 AH DE LUTTE).

 


Wijzigen lidmaatschap
Wil je jouw lidmaatschap wijzigen, door bijvoorbeeld van enkel lid naar lid als stel te gaan, of andersom? Dan dien je deze wijziging van jouw lidmaatschap minstens één maand voor het einde van een verenigingsjaar (vóór 31 december) schriftelijk aan ons door te geven. We vragen je dan om deze wijziging per e-mail door te geven aan het bestuurssecretariaat of per post naar onze penningmeester te sturen (Beatrixstraat 90, 7587 AH DE LUTTE). Vermeld bij de wijziging in ieder geval je voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum en natuurlijk wat er gewijzigd dient te worden.

 


Adreswijziging

Wil je een adreswijziging doorgeven of andere persoonlijke gegevens wijzigen, bijvoorbeeld een telefoonnummer, bankrekeningnummer of mailadres? Geef dit dan tijdig per mail door aan ons secretariaat. Op die manier houden we ons ledenbestand up-to-date.